Zakelijke mediation.

Mediation wordt vaak in verband gebracht met familierecht. Daar wordt het met grote regelmaat met succes toegepast. Evenals bij familierechtelijke aangelegenheden zoals echtscheidingen komen emoties maar ook principes voor bij zakelijke conflicten. Uit financieel oogpunt maar eveneens uit oogpunt van tactiek is het vaak verstandig om te beproeven of zakelijke mediation tot de mogelijkheden behoort.

In zakelijke mediation zijn wij sterk, ons oplossend vermogen is groot. Om tot een oplossing te komen is het juist van belang om ook inzicht te krijgen in het standpunt en gevoel van de wederpartij. Vaak ligt de oplossing dan voor het oprapen. Niet zelden begroeten wij de voormalige wederpartij in de toekomst als nieuwe cliënt, puur doordat wij voor beide partijen een aanvaardbare oplossen hebben aangedragen waardoor een langdurige en kostbare procedure niet meer noodzakelijk is.

De ervaring leert dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat het uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden. De persoonlijke benadering, platte organisatie, transparantie en innovatieve werkwijze zorgen voor zeer tevreden cliënten. De kosten zijn altijd vooraf inzichtelijk en zeer redelijk voor de kwaliteit welke wordt geboden.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl