Agri en recht.

De Agri sector is een van de meest dynamische en innoverende sectoren van de Nederlandse economie. Met name in het Westland, maar ook in Limburg bevindt zich decennia lang kennis en know-how van de Agri sector. Kassenbouwers, schermleveranciers en andere toeleveranciers zijn vaak gewend zaken niet schriftelijk, en zeker niet met een juridisch achtergrond vast te leggen.

De kwaliteit van voedsel is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden zodat de vraag naar Nederlandse know how en kennis ten aanzien van de Agri-sector ook sterk is toegenomen. Los daarvan is overal in de wereld de behoefte gekomen om zelf kassen te plaatsen in de nabijheid van middelgrote en grote steden met als gevolg dat dit "local for local" uitgangspunt ervoor zorgt dat de omvang en omzet van de toeleveranciers van de Agro sector explosief is gestegen.

In enkele jaren is de Agri sector explosief gestegen als gevolg van de internationale vraag. Echter, veel bedrijven in de sector zijn gewend om zaken niet schriftelijk en zeker niet met een juridische insteek te regelen. Regelmatig worden wij betrokken bij geschillen welke vermeden hadden kunnen worden.

Uit ervaring blijkt dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat dit uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden.

relevante onderwerpen: vennootschapsrecht, geschillen tussen aandeelhouders, contracteren, aansprakelijkheid, internationaal, auteursrecht, algemene voorwaarden, faillissementsrecht en surseance van betaling, arbeidsrecht, herstructureringen en reorganisaties.