Handelsnaamrecht.

De sectie handelsnaamrecht geeft met name advies maar procedeert ook op tal van rechtsgebieden ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen. Hierbij kunt u denken aan startup's, eenmanszaken, vennootschap onder firma's, coöperaties en besloten vennootschappen.

Handelsnaamrecht behoort eveneens tot de rechtsfamilie intellectueel eigendom. Handelsnaamrecht heeft betrekking op de naam waaronder een onderneming aan het economisch verkeer deelneemt. Bij vraagstukken aangaande handelsnamen gaat het vaak om de vraag of er van verwarring sprake is. Bovendien zijn dergelijke vraagstukken eveneens nauw verbonden met het merkenrecht, een eveneens tot het intellectueel eigendom behorende rechtsfamilie.

Het handelsnaamrecht is, evenals het auteursrecht, laagdrempelig. Echter, de gevolgen kunnen in verband met misleiding en verwarring groot zijn. Zeker indien achteraf een handelsnaam dient te worden gewijzigd, al dan niet op basis van het handelsnaamrecht dan wel het merkenrecht. Goed onderzoek is voorafgaande aan inschrijving van groot belang.

Een zorgvuldige keuze voor een handelsnaam is eveneens mede bepalend voor de omvang van de bescherming waar uiteindelijk aanspraak op kan worden gemaakt. Een beschrijvende naam, of een woord uit het publieke domein, zal vrij snel tot verwarring kunnen leiden, maar bovendien is de aanspraak van beschermingsomvang zeer beperkt.

Procedures over handelsnamen monden vaak uit in kostbare en langdurige procedures. Immers, beide partijen zijn, juist door de omvangrijke investeringen in marketing en promotie, niet snel bereid om voor een gerechtelijke uitspraak, te willen schikken.

Met andere woorden, een zorgvuldige afweging voorafgaande aan de definitieve keuze is van groot belang om discussies omtrent inbreuk en verwarring zoveel mogelijk uit te sluiten.

De ervaring leert dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat het uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden. De persoonlijke benadering, platte organisatie, transparantie en innovatieve werkwijze zorgen voor zeer tevreden cliënten. De kosten zijn altijd vooraf inzichtelijk en zeer redelijk voor de kwaliteit welke wordt geboden.

relevante onderwerpen: inbreuk, verwarring, registratie, beschrijvend karakter, overdracht, licentie en misleidend.