Auteursrecht, Ideeën en design.

Auteursrecht behoort tot de rechtsfamilie intellectuele rechten waartoe eveneens behoren het merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht en handelsnaamrecht. Het biedt de maker van een creatieve prestatie bescherming zonder dat daar een depot of registratie noodzakelijk voor is.

Ondanks het laagdrempelige karakter biedt het recht vaak een ijzersterk instrument aan makers, ondernemers en instellingen ter bescherming van de uitstraling en identiteit, nog los van de mogelijkheid om – onder voorwaarden – de "core business" te beschermen.

Regelmatig worden wij benaderd in verband met inbreuk op auteursrechten waarbij de uiteindelijke creatie bijna letterlijk is gekopieerd. In hoeverre daar rechtsmiddelen tegen open staan hangt vaak af van de vraag hoe sterk de bewijspositie is waarbij met name de vraag een rol speelt in hoeverre men voldoende aandacht heeft besteed aan dossiervorming en vorming van bewijs. Juist bij auteursrecht is advies en strategie onontbeerlijk bij bescherming van de uitvoering van een idee of creatie.

De ervaring leert dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat het uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden. De persoonlijke benadering, platte organisatie, transparantie en innovatieve werkwijze zorgen voor zeer tevreden cliënten. De kosten zijn altijd vooraf inzichtelijk en zeer redelijk voor de kwaliteit welke wordt geboden.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl

Relevante onderwerpen: inbreuk en nabootsing, advies, bescherming, procedures, contracteren en licenties, dossiervorming en bewijsvoering.