Merkenrecht.

Merkenrecht behoort tot de rechtsfamilie intellectuele rechten waartoe eveneens behoren het auteursrecht, octrooirecht, modellenrecht en handelsnaamrecht. Een merk is een onderscheidend teken voor producten of diensten. Teneinde een beroep te doen op bescherming dient er registratie plaats te vinden.

Veel ondernemers laten investeringen in een merk en de opgebouwde goodwill onbeschermd zodat deze vaak ten prooi vallen aan partijen die het kopiëren. Met andere woorden, het is een noodzaak om tot bescherming over te gaan. Zodoende kunt u ervoor zorgen dat u exclusiviteit kunt behouden en kunt beletten dat derden er met uw merk vandoor gaan. Zodoende bent u in staat uw core-business te beschermen.

Bescherming begint bij registratie van het merk. De omvang van de bescherming hangt in grote mate af van de wijze waarop u tot registratie overgaat. Regelmatig worden wij later in het traject betrokken, al dan niet naar aanleiding van inbreuk, dan blijkt het vaak moeilijk en kostbaar om tot "reparatie" over te gaan.

Na registratie dient er altijd handhaving plaats te vinden, zeker nu de termijnen waarbinnen derden alsnog tot registratie over kunnen gaan, zeer kort zijn. Zonodig dient u in oppositie, althans een juridische procedure volgen teneinde handhaving van uw rechten te bewerkstelligen. Handhaving is minimaal even belangrijk in verhouding tot de registratie zelf.

De ervaring leert dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat het uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden. De persoonlijke benadering, platte organisatie, transparantie en innovatieve werkwijze zorgen voor zeer tevreden cliënten. De kosten zijn altijd vooraf inzichtelijk en zeer redelijk voor de kwaliteit welke wordt geboden.

relevante onderwerpen: merk, merkinbreuk, registratie, inbreuk, auteursrecht, depot, oppositie, internationaal en BBIE.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl