Ondernemingsrecht.

Ondernemen zit velen in het bloed. Welke rechtsvorm ook wordt gekozen, of het nu een eenmanszaak, vennootschap onder firma of rechtspersoon zoals een besloten vennootschap, de juridische structuur dient goed te worden afgesproken en vastgelegd.

En daar wringt nu juist vaak de schoen, enthousiasme, het direct willen starten én het feit dat voor veel starters geld de beperkende factor is brengt met zich mee dat juist op voor het vastleggen en op een juiste wijze vastleggen van de afspraken en structuur onvoldoende aandacht is. Bovendien blijken de financiële middelen onvoldoende.

De participerende partij die wel tijd en aandacht heeft besteed aan vastlegging en opzet van de structuur blijkt in de toekomst vaak een strategische voorsprong te hebben indien het tussen partijen tot een geschil komt. Bijvoorbeeld een geschil tussen aandeelhouders van een besloten vennootschap of vennoten in een vennootschap onder firma.

Ons aandachtsgebied omvat de eenmanszaak, de vennootschap onder firma, de besloten vennootschap, de coöperatie, de stichting en de vereniging.

Ook na oprichting dienen ondernemers zich ervan bewust te zijn dat zij bijna dagelijks te maken hebben met juridisch relevante ontwikkelingen en wijzigingen in wet en regelgeving. Indien hieraan onvoldoende aandacht wordt besteed is het vrijwel ondenkbaar dat een onderneming op lange termijn bestaansrecht heeft.

Uit ervaring blijkt dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat dit uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl

relevante onderwerpen: vennootschapsrecht, geschillen tussen aandeelhouders, contracteren, aansprakelijkheid, fusie en overname, auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, privacy, incasso, algemene voorwaarden, faillissementsrecht en surseance van betaling, pre-pack, arbeidsrecht en herstructureringen en reorganisaties.