Incasso's.

Vaak blijkt de daadwerkelijke oorzaak van een incasso al te zijn ontstaan in het voortraject. Wij leggen ons toe op het optimaliseren van dit traject. De kans dat u dan alsnog moet incasseren via een incassotraject of gerechtelijke weg is dan veel kleiner.

"Ons doel is niet om zoveel mogelijk vorderingen voor u te incasseren, maar juist om de oorzaak aan te pakken zodat er nauwelijks meer vorderingen via een incasso of via de rechterlijke weg moeten worden geïncasseerd."

Vanzelfsprekend kunnen wij ook een bestaande incasso voor u behandelen.