Arbeidsrecht.

De sectie arbeidsrecht geeft met name advies maar procedeert ook op tal van rechtsgebieden ten behoeve van particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen. Hierbij kunt u denken aan startup's, eenmanszaken, vennootschap onder firma's, coöperaties en besloten vennootschappen.

Arbeidsrecht is in 2015 ingrijpend gewijzigd als gevolg waarvan arbeidsrecht zowel aan de zijde van de werknemer als aan de werkgever in de belangstelling staat. De wijzigingen met betrekking tot de Wet werk en zekerheid (Wwz) hebben met name betrekking op de transitievergoeding, tijdelijke contracten en arbeidsongeschiktheid. Los hiervan zijn er regelmatig vragen over de arbeidsovereenkomst, disfunctioneren, faillissementen, het concurrentiebeding, werkgeversaansprakelijkheid, achterstand in betaling van salaris en ontslag en erna.

De ervaring leert dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat het uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden. De persoonlijke benadering, platte organisatie, transparantie en innovatieve werkwijze zorgen voor zeer tevreden cliënten. De kosten zijn altijd vooraf inzichtelijk en zeer redelijk voor de kwaliteit welke wordt geboden.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl

relevante onderwerpen: arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid, concurrentiebeding, ontslag en erna, transitievergoeding, reorganisatie, pre-pack en faillissement, disfunctioneren, statutair directeur, (on)gelijke behandeling, werkgeversaansprakelijkheid, letselschade en reorganisatie.