Huurrecht.

De sectie huurrecht geeft advies én procedeert ten behoeve van particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen. Hierbij kunt u denken aan startup's, eenmanszaken, vennootschap onder firma's, coöperaties en besloten vennootschappen.

Huurrecht is divers waarbij het contract een bepalende factor is. Een goed contract weerspiegelt de verhouding met uw huurder of verhuurder, zowel in zakelijk als privé situaties. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn er tal van gebeurtenissen welke van invloed zijn op de verhouding tussen de verhuurder en huurder, zoals huurachterstand, gebreken, indeplaatsstelling, onderhuur en huurprijs aanpassingen.

De ervaring leert dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat het uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden. De persoonlijke benadering, platte organisatie, transparantie en innovatieve werkwijze zorgen voor zeer tevreden cliënten. De kosten zijn altijd vooraf inzichtelijk en zeer redelijk voor de kwaliteit welke wordt geboden.

relevante onderwerpen: inbreuk, verwarring, registratie, beschrijvend karakter, overdracht, licentie en misleidend.