Privacy.

De waarde van persoonsgegevens op internet heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Zowel voor bedrijven in de marketing als criminele organisaties vertegenwoordigen de gegevens een grote waarde. De sectie privacyrecht geeft met name advies op een aantal relevante gebieden. Tot onze cliënten behoren startup's, eenmanszaken, vennootschap onder firma's, coöperaties en besloten vennootschappen in diverse sectoren.

Onze werkzaamheden bestaan uit het verstrekken van advies, het beoordelen van inbreuk, opstellen van meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens en het implementeren van nieuwe (Europees)rechtelijke regelgeving alsmede voortkomend advies terzake van persoonsgegevens en privacy.

De ervaring leert dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat het uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden. De persoonlijke benadering, platte organisatie, transparantie en innovatieve werkwijze zorgen voor zeer tevreden cliënten. De kosten zijn altijd vooraf inzichtelijk en zeer redelijk voor de kwaliteit welke wordt geboden.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl

relevante onderwerpen: persoonsgegevens, social media, webwinkels, zoekmachines, forums, reviews, marketing, databanken, datalek, AVG, hosting en co-locating.