IT- en internetrecht.

Internetrecht behelst in feite een samenbundeling van diverse vakgebieden. Er zijn een aantal bepalingen waar rekening is gehouden met internet, dit betreft de Wet kopen op afstand en bepalingen met betrekking tot privacy. Op veel andere vlakken gaat het vaak om wetgeving welke is geïmplementeerd ten behoeve van bijvoorbeeld consumenten waar kopende consumenten eveneens aanspraak op kunnen maken.

Wij staan echter aan de vooravond van implementatie van veel meer voor internet relevante bepalingen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld privacy. Met name op het gebied van privacy staan wij aan de vooravond van een ware revolutie.

De omvang van uw activiteiten is irrelevant voor de omvang van op te leggen boetes. De autoriteit Consument en Markt heeft zeer aanzienlijke boetes opgelegd aan relatief zeer bescheiden webwinkels, het betrof boetes in verband met het al dan niet op de juiste wijze informeren over het recht om aankopen te retourneren. desondanks liepen de boetes op tot ruim 50.000,- euro.

De ervaring leert dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat het uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden. De persoonlijke benadering, platte organisatie, transparantie en innovatieve werkwijze zorgen voor zeer tevreden cliënten. De kosten zijn altijd vooraf inzichtelijk en zeer redelijk voor de kwaliteit welke wordt geboden.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl

Relevante onderwerpen: contracteren, privacy, e-commerce, datalek, hosting, domeinnaam, webwinkel, acces providers, Cloud, AVG en kopen op afstand.