Twijfelt u of u "juridisch" up-to-date bent, of heeft u behoefte om te weten waar u staat? Of zoekt u een contract? Wij geven advies, stellen een plan van aanpak op en voeren het samen met u uit.
Indien partijen er samen niet uitkomen of er is al gedagvaard, dan kunt u ons raadplegen om u te vertegenwoordigen teneinde uw geschil op te lossen. Zo nodig ook voor een procedure bij de rechter.
Na een gegeven advies of een beëindigd conflict bestaat er vaak behoefte om ook te blijven sparren of mee te kijken. Voor cliënten is er altijd een gratis legal talk van maximaal 10 minuten.

Advies en beoordelen

Oplossen en procederen

Controle en sparren

Wij hebben, net zoals juristen en advocaten, een Universitaire opleiding Nederlands Recht gevolgd aangevuld met vele tientallen cursussen en opleidingen. Bij ons staat niet een Tesla of Porsche voor de deur, wel een Stromer high-speed E-bike. Niet gevestigd in een prestigieus pand, maar wel in een prachtig klassiek pand nabij het Noordeinde en het Paleis. Wij maken gebruik van kunstmatige intellegentie en nieuwe technologieën bij het behandelen van dossiers en geschillen. Daarnaast, een ruime ervaring.

Veel juristen en advocaten staan bekend om het schrijven van uren. Wij streven juist het oplossen van uw zaak na, met sterk analytisch vermogen en volledige inzet. Nog nooit betaalde u een factuur van uw jurist zo graag.
Anders
Kom tijdig langs voor advies, of in ieder geval om even te brainstormen. Brainstormen kost niets. Met een espresso of gemberthee.

Juridische geschillen lopen vaak volledig uit de hand en duren te lang. Het raakt partijen emotioneel en financieel en belet hen stappen te zetten.Veel procedures zijn echter te voorkomen door tijdig advies in te winnen.
Voorkomen
Van belang is eveneens dat wij gemiddeld 15-20 % van de gewerkte uren in dossiers niet doorberekenen. Alle tarieven zijn exclusief 6 % kantoorkosten en 21 % omzetbelasting.
Zodra het over vastgoed, internet, ict, privacy of auteursrecht gaat zien wij vaak uurtarieven langskomen van juristen of advocaten van 200, 300 tot wel 500,- euro per uur. Ons standaard uurtarief bedraagt 150,- euro per uur (123,- euro exclusief omzetbelasting). Ook voor bovenstaande rechtsgebieden.
Uurtarief
Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

Veel juridische problemen of conflicten kunnen worden voorkomen. Bedrijven kunnen zich beter wapenen en beter anticiperen. Kortom de processen moeten op orde, ook juridisch. Bedrijven bieden wij de mogelijkheid om samen de diepte in te gaan, een dag binnen uw bedrijf te brainstormen om zodoende het bedrijf juridisch "sterker" te maken. Wij komen naar u toe. Om zo'n dag extra toegankelijk te maken rekenen wij slechts 400,- euro voor deze dag. Een juiste investering.
Juridische processen.
Goed de jurisprudentie of de wet lezen of toepassen is onvoldoende om een zaak op te lossen of succesvol af te ronden, het gaat om veel meer skills.
Cliënten gaat het niet alleen om de prijs, inzet, betrokkenheid, strategisch inzicht en de kunst om te kunnen onderhandelen zijn juist doorslaggevend bij de keuze voor ons.
Toegevoegde waarde is vaak de beslissende factor bij keuze voor een jurist.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen begrijpen en toepassen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak succesvol af te ronden. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen zich tot ons wenden.

Altijd maatwerk !
Juridische dienstverlening is maatwerk. Iedere cliënt krijgt persoonlijke aandacht, dat is ook noodzakelijk om een zaak tot een goed einde te brengen. Als jurist moet je niet alleen een boekenwurm zijn, juist niet. Je moet over meer skills beschikken. Je moet goed kunnen luisteren, vragen stellen en sterk analytisch vermogen hebben. Wij zijn dus geen fabriek met onvoldoende aandacht zaken worden afgewikkeld.
Geen fabriek.
Heb je een curator tegenover je ? Bel ons !
Voor ieder uur dat wij in een dossier mogen werken besteden wij zes minuten aan HLXTH, dat onderzoek doet naar het ontstaan van ouderdomsziekten, zoals Alzheimer.
Laat je bedrijf controleren op 200 juridisch relevante punten, ontvang een plan van aanpak en toelichting.


500,-
Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

Veel van onze cliënten melden zich door mond op mond reclame. Ook bij juridische dienstverlening draait alles om vertrouwen. Goede ervaringen met onze dienstverlening geeft nieuwe clienten vertrouwen.
Mond op mond.
Bent u huurder of verhuurder en is er sprake van huurachterstand ? Wij werken met modules om uw zaak op te lossen.


250,- tot 750,-.
In huurzaken werken wij en declareren wij in modules, bijvoorbeeld dagvaarden, onderhandelen, zitting bijwonen of verweer indienen.
Zodoende weet u exact waar u aan toe bent. Volledige transparantie. Alle tarieven zijn ex. omzetbelasting en kosten van derden, bijvoorbeeld griffierechten.
Niet alleen voor bedrijven !
Onze website doet vermoeden alsof wij uitsluitend zakelijke cliënten bedienen, dat is onjuist. Ook voor een privé-geschil kun je bij ons terecht. Sommige rechtsgebieden sturen wij door, zoals bijvoorbeeld strafrecht.
Bedrijven én prive.
Oplossen van een ruzie tussen aandeelhouders ?
Intake ?
Contract beoordelen ?
vanaf 300,- euro
gratis
vanaf 100,- euro