Tarieven.

Wij zorgen ervoor dat onze kosten laag blijven. Dat voordeel is verwerkt in een zeer redelijk uurtarief. Het bedraagt tussen de 110,- en maximaal 160,- euro exclusief omzetbelasting en 6 % kantoorkosten.

Los van het uurtarief krijgen wij vaak de reactie dat wij wel terugbellen, de zaak analytisch goed bestuderen en ons daadwerkelijk inzetten voor een zaak. Wij handelen alsof uw zaak ook ons belang is. Veel cliënten zijn al jarenlang cliënt. Bovendien werken wij met enthousiasme en bevlogenheid in uw zaak. Indien uw zaak een rechtsgebied behelst wat ons niet ligt, of te klein of te groot, dan geven wij dat aan.

Wij doen er alles voor om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. De waardering welke wij daarmee oogsten geeft energie om dat te blijven doen, en zo mogelijk nog beter.

Tenslotte maken wij een inschatting van uw zaak, uw risico's, uw kansen, de te verwachten kosten en dergelijke. Niet alleen u maar ook wij willen graag weten waar wij aan toe zijn.

Onze juristen zijn gezien hun universitaire achtergrond ook uitstekend in staat om u bij te staan in uw procedure bij de kantonrechter. Daar is het inschakelen van een vaak veel duurdere advocaat niet verplicht maar is juridische bijstand van een universitair geschoolde jurist vaak wel noodzakelijk en verstandig om een doeltreffend verweer te voeren of in rechte op te treden. Wij hebben dezelfde universitaire opleiding gevolgd als advocaten en volgen periodiek ook opleidingen om op de vakgebieden waarin wij werkzaam zijn, van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Met andere woorden, permanente educatie.

De ervaring is dat uurtarieven van advocaten bij grote advocatenkantoren vaak twee tot drie keer zo hoog liggen terwijl de kwaliteit van de dienstverlening niet afwijkt. Bovendien blijkt dat analytisch vermogen, inzet en een doortastende aanpak los van de vaardigheid om te kunnen onderhandelen en schakelen naast juridische vaardigheden doorslaggevend en alles bepalend is voor een goede afloop van uw zaak. Ook op deze punten krijgen wij veel positieve reacties. Met andere woorden, wij zijn een prima en betaalbaar alternatief naast de advocaten. In 2017 was het verplicht om in slechts in 19 % van de zaken, waarin uiteindelijk werd geprocedeerd, een beroep te moeten doen op een veel duurdere advocaat.

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijke algemene voorwaarden treft u aan op onze website. In de algemene voorwaarden is een bepaling opgenomen ten aanzien van beperking van aansprakelijkheid.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl