Faillissementsrecht.

De sectie faillissementsrecht geeft met name advies aan kleine en middelgrote ondernemingen op een aantal vakgebieden. Hierbij kunt u denken aan startup's, eenmanszaken, vennootschap onder firma's, coöperaties en besloten vennootschappen waaronder handelsbedrijven, installatiebedrijven, productiebedrijven, (vastgoed)beleggers, financierders en banken.

Een faillissement is een procedure waarbij een curator een onderneming liquideert. Alle vermogensbestanddelen worden daarbij verkocht ten behoeve van de concurrente, preferente crediteuren en separatisten. Een surseance van betaling of een pre-pack gaat daarbij vaak aan vooraf. Belangen van schuldeisers, leveranciers en werknemers staan daarbij onder grote druk.Uit ervaring blijkt dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken.

Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat dit uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden.

De ervaring leert dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat het uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden. De persoonlijke benadering, platte organisatie, transparantie en innovatieve werkwijze zorgen voor zeer tevreden cliënten. De kosten zijn altijd vooraf inzichtelijk en zeer redelijk voor de kwaliteit welke wordt geboden.

relevante onderwerpen: doorstart, eigendomsvoorbehoud, pandrecht, separatist, fiscus, bestuurdersaansprakelijkheid, commissaris, pré-pack, executieverkoop, ontslag, bijzonder beheer en borgstelling.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl