Omvat geheimhouding eveneens kopiëren ?

In veel overeenkomsten, met name arbeidsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten, is vaak een bepaling tot geheimhouding opgenomen. Indien de bepaling wordt overtreden dient er een boete te worden betaald.

In een arbeidszaak was er sprake van zo'n bepaling waarbij de werknemer zich had verplicht tot geheimhouding. Op een bepaald moment kopieerde de werknemer de bedrijfsgegevens en nam deze gegevens mee naar huis.

De werkgever maakte aanspraak op de overeengekomen boete, in casus, tienduizend euro. Uiteindelijk komt de zaak voor het hof in Amsterdam. Daarbij komt aan de orde de vraag of schending van de geheimhouding tot gevolg heeft dat diegene die overeen is gekomen geheimhouding te betrachten de afspraak al overtreedt bij het kopiëren van de gegevens of daartoe nodig is dat de gegevens ook worden gebruikt of gedeeld met derden.

Het hof is van oordeel dat het laatste noodzakelijk is. Indien gegevens worden gekopieerd brengt dit nog niet mee dat de geheimhouding wordt geschonden. Indien partijen bedoelden dat het kopiëren van de gegevens onder de geheimhouding viel dan hadden zij dat moeten vastleggen, althans moeten vastleggen dat geheimhouding zo breed wordt uitgelegd.

Uit het bovenstaande blijkt hoe belangrijk het is alles goed vast te leggen wat partijen afspreken en de relevante definities eveneens goed vast te leggen.

Veel contractanten vergeten dat contracteren kwalificeren is. Eerst goed afspreken wat partijen overeen komen en dat vastleggen op papier. Heeft u daarbij hulp of begeleiding nodig, neem dan gerust contact onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl