Mislukte Botox- fillerbehandeling ?

Populariteit van Botox- en filler behandelingen voor cosmetische doeleinden neemt steeds verder toe. Daarmee eens het aantal partijen dat zich daarmee bezich houdt. Regelmatig komt het voor dat clienten van dienstverleners te maken hebben met een mislukte ingreep door een niet bevoegde arts.

In dat geval is er sprake van aanzienlijke schade aan het gezicht vaak met een blijvend karakter. Uiteraard is van belang in hoeverre er sprake is van letselschade en een jurist of advocaat schade kan claimen.

Het inspuiten van botox of fillers is volgens Wet BIG een zogeheten voorbehouden behandeling, die alleen door bevoegde en bekwame artsen mag worden uitgevoerd. Een dergelijke zaak kwam aan de orde nadat tegen een botox tandarts een tuchtklacht werd ingediend. Veel tandartsen hebben zich inmiddels toegelegd op lucratieve botox en filler behandelingen.

Het zijn vanzelfsprekend niet alleen tandartsen maar eveneens huidartsen en schoonheidsspecialisten die zich storten op het werken met injectables. Het is echter de vraag of zij wel over de juiste opleiding beschikken en de juiste inschrijving in het BIG register hebben.

Wij kunnen u bijstaan in het aansprakelijk stellen en het verhalen van (immateriële) schade. Indien er sprake is van onbevoegd uitvoeren van de dienstverlening kan dit niet alleen op basis van toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst maar eveneens op basis van onrechtmatige daad.

Een groot voordeel van dergelijke procedures is bovendien dat de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand dienen te worden vergoed door de wederpartij in geval van aansprakelijkheid.

Wij lossen problemen op, en zetten ons in om schade te verhalen. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend intake. U bent welkom bij ons op kantoor. U kunt contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail sturen aan contact@jurist.nl