Kopen van een pand op een executieveiling.

Op spaar- en betaalrekeningen wordt nagenoeg geen rente meer betaald. Beleggers, maar particulieren zoeken naar andere mogelijkheden om rendement op vermogen te behalen. Sommigen kopen daarbij woningen op bedrijfspanden op internetveilingen om deze daarna direct door te stoten op de markt. Veelal met enkele duizenden of tienduizenden euro's winst.

Uiteraard is een bouwkundige keuring niet mogelijk. Zelfs een bezichtiging vaak niet. Het pand komt vaak voor rekening en risico van koper van het moment van gunning. Uiteraard is eveneens relevant of het pand vrij van huurders. Daartoe kan een hypotheekbank het huurbeding inroepen.

In het kort komt het beding erop neer dat een hypotheekgever of koper op een executieveiling het huurbeding kan inroepen met als gevolg dat de huurders het pand moeten ontruimen. Vaak zorgt de hypotheekbank voorafgaande aan de executieveiling ervoor dat het wettelijke traject is doorlopen. Niet altijd. Dan wordt deze bevoegdheid aan de koper gelaten. Maar ook dan geldt, de koper kan het huurbeding slechts inroepen, indien aan de voorwaarden daarvan wordt voldaan.

De achtergrond van een huurbeding is dat een hypotheekverstrekker niet wordt beperkt in de opbrengst bij executie door aanwezigheid van huurders waarvoor geen toestemming is gegeven. Echter, indien de executieopbrengst zo hoog is dat de hypotheekbank volledig wordt voldaan, wordt een hypotheekbank niet beperkt door de aanwezigheid van huurders en kan een hypotheekbank geen beroep doen op het huurbeding. De koper op een executieveiling kan dat in dat geval eveneens niet, immers die bevoegdheid bestond nimmer bij de hypotheekbank.

Hulp nodig om uw juridische probleem op te lossen ? Bel gerust, dat is ons vak en onze uitdaging.

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl