Kantonrechter.

De kantonrechter behandelt in eerste aanleg onder andere arbeidszaken, huurzaken en de meeste zaken omtrent consumenten. Daarnaast alle civiele zaken waarbij het belang niet boven de 25.000,- euro uitgaat. Dat wil zeggen zaken tussen bedrijven onderling of tussen burgers of bedrijven.

Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat. Naast civiele zaken behandelt de kantonrechter ook bepaalde familiezaken en lichte strafzaken. Met name behandelt de kantonrechter zaken omtrent ontslag, loonconflicten, non-actiefstelling, concurrentiebeding, consumenten, huurachterstand, incasso's of geschillen tussen bedrijven onderling.

Jaarlijks worden de meeste zaken voorgelegd bij kantonrechter. In 2017 werden er ruim 500.000 handelszaken afgehandeld door alle kantonrechters. Voor handelszaken welke niet verplicht moeten worden voorgelegd aan de kantonrechter bedroeg dit aantal slechts 99.000.

Onze juristen zijn gezien hun universitaire achtergrond ook uitstekend in staat om u bij te staan in uw procedure bij de kantonrechter. Daar is het inschakelen van een vaak veel duurdere advocaat niet verplicht maar is juridische bijstand van een universitair geschoolde jurist vaak wel noodzakelijk en verstandig om een doeltreffend verweer te voeren of in rechte op te treden. Wij hebben dezelfde universitaire opleiding gevolgd als advocaten en volgen periodiek ook opleidingen om op de vakgebieden waarin wij werkzaam zijn, van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Met andere woorden, permanente educatie.

De ervaring is dat uurtarieven van advocaten bij grote advocatenkantoren vaak twee tot drie keer zo hoog liggen terwijl de kwaliteit van de dienstverlening niet afwijkt. Bovendien blijkt dat analytisch vermogen, inzet en een doortastende aanpak los van de vaardigheid om te kunnen onderhandelen en schakelen naast juridische vaardigheden doorslaggevend en alles bepalend is voor een goede afloop van uw zaak. Ook op deze punten krijgen wij veel positieve reacties. Met andere woorden, wij zijn een prima en betaalbaar alternatief naast de advocaten. In 2017 was het verplicht om in slechts in 19 % van de zaken, waarin uiteindelijk werd geprocedeerd, een beroep te moeten doen op een veel duurdere advocaat.

Onze lagere overhead en lagere kosten verwerken wij volledig in het uurtarief.
Met andere woorden, heeft u een juridische kwestie, neem vrijblijvend contact met ons op.