Werknemers, selectie aan de poort ?

Veel bedrijven investeren veel geld in salaris en emolumenten voor nieuwe medewerkers. Een werkplek, een leaseauto, een macbook en een aantal cursussen. Daar komt nog bij vakantiegeld, vakantiedagen en het risico van ziekte. In feite ook momenten dat een werknemer niet productief is maar wel betaald moet worden, zoals het inlezen in de materie en kennis maken met werknemers en derden.

Op het moment dat een handtekening onder een jaarcontract wordt gezet verplicht zich men bij hogere functies als snel om honderdduizend euro uit te geven. Niet alleen aan salaris maar ook aan de hierboven overige uitgaven welke noodzakelijk zijn om een werknemer zijn werkzaamheden te laten uitvoeren. En dan hebben we het alleen nog over het eerste jaar.

Indien gaandeweg een jurist of advocaat bij een dossier wordt betrokken is het iedere keer weer opmerkelijk dat in veel arbeidsgerelateerde procedures daadwerkelijk aandacht is besteed aan de "selectie aan de poort". Met andere woorden wie is de juiste kandidaat voor een bepaalde functie ? En wat wordt van hem of haar verlangd ? Welke doelstellingen en targets ?

Indien de werving van nieuw personeel voortkomt uit vertrek of ziekte blijkt vaak dat het proces om al dan niet snel een werknemer in dienst te nemen onder druk staat en dat de selectie verder ouder druk staat. Bovendien blijkt dat het werkgevers in dit traject vaak snel een handtekening willen zetten onder een contract terwijl men zich niet realiseert hoeveel een niet functionerende medewerker kost. Voor veel functies is het al snel honderdduizend euro per jaar. Nog los van de vraag wat het de organisatie zelf kost, immers een niet functionerende werknemer kost het bedrijf ook groei en resultaat.

Wij staat werkgevers (en ook werknemers) bij om niet alleen afspraken maar ook doelstellingen goed op papier te zetten. Bovendien hebben wij in ons netwerk arbeidspsychologen die tevens een rol spelen om te bepalen of de juiste persoon voor de functie wordt aangesteld.

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl