Transitievergoeding én een billijke vergoeding ?

In het nieuwe arbeidsrecht wordt – onder voorwaarden – een transitievergoeding toegekend. Daarnaast is het eveneens mogelijk dat er een billijke vergoeding wordt toegekend.

Op basis van de memorie van toelichting op de wettekst worden de navolgende voorbeelden gegeven:

– Werkgever voert een valse grond aan voor het ontslag.
– Werkgever discrimineert.
– Werkgever schendt de re-integratieverplichting.
– Er is sprake van een grovelijke niet nakoming door de werkgever van zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.
– Er is sprake van laakbaar gedrag van de werkgever.

Nu er voor wat betreft de billijke vergoeding geen "rekenformule" is dient ten aanzien van dit punt te worden gekeken naar de jurisprudentie. Uit de jurisprudentie blijkt dat er met name ten aanzien van de g-grond (verstoorde arbeidsrelatie) veel uitspraken zijn gepubliceerd. Daarbij blijkt bovendien dat de toegekende bedragen vaak tussen de 2.000.- euro en 50.000,- euro liggen. De omvang van de vergoeding is sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden. De inhoud van deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl