Loonvordering, werkgever betaalt het salaris niet.

Loon of salaris dient tijdig te worden betaald De wetgever is zeer streng indien de werkgever salaris te laat betaalt. Na drie dagen is er sprake van een wettelijke verhoging van 5 % welke vrij snel kan oplopen naar een maximum van 50 % van het verschuldigde loon. De achterliggende gedachte is dat een werknemer uiteraard periodieke verplichtingen zoals huur, hypotheek of ziektekostenverzekering dient na te komen.

Bij loonvorderingen is het van groot belang om tijdig in actie te komen. Vaak is het een signaal dat het bedrijf in liquiditeitsproblemen zit en en hebben naast werknemers eveneens leveranciers en andere dienstverleners ermee te maken. Het is als het ware een signaal dat er iets niet goed zit bij het bedrijf of de organisatie. Het tijdig betalen van loon staat vrijwel gelijke hoogte als het tijdig betalen van verschuldigde belastingen.

Indien een werkgever na een verstuurde aanmaning niet aan de verplichtingen voldoet dient een procedure bij de Rechtbank, sector Kanton, te worden gestart. Echter, het is onder omstandigheden eveneens mogelijk om een faillissementsaanvraag in te dienen. Echter, indien daadwerkelijk het faillissement wordt uitgesproken zal de curator met toestemming van de Rechter Commissaris de arbeidsovereenkomst beëdigingen.

In bepaalde situaties dient wel het faillissement te worden aangevraagd, immers indien een bedrijf blijvend niet in staat is om salaris te betalen is de enige methode om salaris, overuren en vakantiedagen of vakantiegeld veilig te stellen om het faillissement aan te vragen. Pas dan neemt het UWV de verplichtingen over van failliet. Let wel op, dit heeft niet onbeperkt terugwerkende kracht. Te lang wachten zorgt ervoor dat u deels een vordering heeft of een bedrijf in faillissement terwijl dat het UWV een bepaalde periode voor datum van faillissement de betalingen garandeert.

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl