Intellectuele rechten, pak ze op !

Al zo vaak heb ik ondernemers zien starten, eerst naar de Kamer van Koophandel, dan een lease auto en een bedrijfs- of kantoorpand en eventueel personeel. Maar ondernemers zetten vaak een dienst of product in de markt. Innovatie en ontwikkeling zijn daarbij essentieel om op langere termijn een levensvatbaar bedrijf op de kaart te zetten.

Opvallend is dat de meeste ondernemers én investeerders niet of nauwelijks aandacht besteden aan bescherming (of vastlegging van bewijs) van datgene waar men in feite mee bezig is en waarmee uiteindelijk de omzet wordt gegenereerd. Dat waar alles om draait heeft in feite de minste aandacht. Bovendien realiseren de meeste ondernemers zich niet dat het business model waarvan men afhankelijk is (én investeerders in hebben geïnvesteerd) uitermate fragiel en kwetsbaar is.

Ook richting personeel dienen knowhow, data en intellectuele rechten goed in kaart te worden gebracht waarbij eveneens de rechten en plichten worden vastgelegd en en zaken worden gedocumenteerd. Het zal niet de eerste keer zijn dat een ontslagen werknemer er met het bedrijfsdebiet vandoor gaat en tegen veel lagere kosten een vergelijkbare onderneming start. Of de concurrentie die ermee aan de haal gaat.

Intellectuele rechten, zoals auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht of octrooirecht zijn van groot belang voor veel organisaties en instellingen, maar krijgen pas aandacht zodra te laat is of er sprake is van een inbreuk. Dergelijke rechtsgebieden verdienen aandacht bij de start van een onderneming of samenwerking.

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl