Na jaren een incassobureau, kan dat ?

Regelmatig zijn cliënten compleet verrast dat na jaren een incassobureau of deurwaarder bij hen op de stoep staat. Vaak gaat het om vorderingen welke men al lang uit het oog heeft verloren. Dikwijls vorderingen uit een vorige relatie of huwelijk. Beloftes van de "ex" dat het in orde zou worden gebracht bleken illusoir.

Het is ook gebruikelijk dat een uitgetreden vennoot wordt aangesproken door schuldeisers van een vennootschap onder firma. Immers, vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Uiteraard dient de aangesprokene dan wel vennoot te zijn in de periode dat de verbintenis is aangegaan én speelt een rol dat de vennootschap de vennootschap namens de vennootschap verplichtingen aan kon gaan.

Bij particulieren zijn het veelal vorderingen waarbij het incassotraject of executietraject is gestaakt. Van oude vorderingen waarbij er sprake is van consumptief krediet of financiering van een voertuig. Cliënten zijn vaak compleet verrast dat een dergelijke vordering opduikt, niet zelden doordat men een nieuwe financiering aangaat of de deurwaarder daadwerkelijk voor de deur staat.

Niet zelden blijkt het door de wederpartij aangereikte dossier niet volledig te zijn, zijn wettelijke termijnen niet acht genomen of heeft men verkeerde personen op een onjuiste wijze aangeschreven. Ook zijn er deurwaarders die te hoge kosten in rekening brengen, e.e.a in strijd met de wetgeving voor Gerechtsdeurwaarders.

Niet zelden is een vordering verjaard of is het dossier onvolledig om de vordering geheel of gedeeltelijk te incasseren. Bovendien hebben veel eisende partijen de vordering deels afgeschreven. Wordt u aangesproken door een incassobureau of deurwaarder, bel !

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl