Conservatoir beslag ?

Conservertoir derdenbeslag is een uitstekend instrument om een wederpartij verder onder druk te zetten en gelden veilig te stellen bij derden. Bij de Voorzieningenrechter kan een verzoekschrift daartoe worden ingediend. In het verlof dat door de Voorzieningenrechter wordt verleend staat duidelijk omschreven waartoe verlof wordt verleend.

Conservatoir beslag wordt meestal onder derden gelegd. Niet ongebruikelijk is het om het bij debiteuren te leggen danwel een bank of de fiscus. Zeker deze laatste optie wordt vaak toegepast. Immers dat legt vaak het hele proces vast met betrekking tot restitutie van omzetbelasting of andere fiscale verplichtingen.

Voor kleine vorderingen is het instrument ongeschikt. Immers kosten van het verzoekschrift, kosten van het griffierecht alsmede alle deurwaarderskosten belopen al snel 1.500,- euro. Nog los van de vraag of een beslag wel doel treft. Bovendien heeft een schuldenaar van de beslagene het recht om te verrekenen.

Indien er beslag is gelegd dient de verzoekende partij binnen de door de Voorzieningenrechter gestelde termijn tot dagvaarding over te gaan voor de bevoegde rechter. Een verzoekende partij kan onder omstandigheden schadeplichtig zijn. Een gevolg van een beslag kan immers zijn dat het het bedrijf volledig stil legt en bovendien financierders en derden afschrikt om zaken te doen. Veelal is een beslag een opening tot een gesprek of een voorlopige of definitieve regeling.

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl