Big data, privacy en toestemming ?

In 2016 brak Big data door. Zowel bij de overheid als het bedrijfsleven heeft de technologie om data te analyseren haar intrede gedaan. Velen maken zich zorgen over data bij Google, Microsoft en Facebook. Wetenschap dat enkele grote spelers middels internet data gegevens en gebruik nader analyseren. Immers, indien je internet raadpleegt ontvang je vaak na je bezoek gerelateerde berichten of gesponsorde berichten. Het causale verband is overduidelijk.

Maar het gaat veel verder in een wereld van "Internet of things". Kijk bijvoorbeeld naar elektrische auto's, door registratie van alle gegevens is het voor verzekeraars mogelijk om het risico juist in te schatten en daar een profiel op aan te passen. Of wellicht een bestuurder volledig te weigeren.

Maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij gebruik van data minder zichtbaar is en het maar de vraag is of daar toestemming voor is gegeven. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Onlangs kwam ik op een beurs een bedrijf tegen dat zich volledig specialiseerde in het analyseren en bewerken van data van zorginstellingen en verzorgingshuizen. Het verhaal werd nota bene omschreven door een directrice van een een zeer grote zorginstelling. Blijkbaar is er data ter beschikking gesteld om te analyseren en te bewerken. Veel zorg zzp'ers moeten omvangrijke contracten onderteken om überhaupt over namen, adressen en persoonsgegevens te mogen beschikken. Hoe is dat geregeld bij andere derden, softwarebedrijven die de data gaan analyseren, en al dan niet conclusies trekken ?

"Big data" geeft mooie mogelijkheden om data te bestuderen en daar verbanden en conclusies uit te trekken maar het is zeer de vraag of daarbij wel toestemming is gegeven om de data te gebruiken en de privacy van de betreffenden voldoende in acht is genomen. Ook het auteursrecht kan een rol spelen.

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl