Transitievergoeding én een billijke vergoeding ?

Met de wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015 is de term transitievergoeding geïntroduceerd. Los van een transitievergoeding kan bij ontslag tevens een billijke vergoeding worden toegekend, echter uitsluitend indien er sprake is van zeer ernstige verwijtbaardheid.

Een transitievergoeding wordt toegekend bij onvrijwillig (en niet verwijtbaar) ontslag met een minimaal dienstverband van 24 maanden. Derhalve zowel bij een dienstverband voor bepaalde als onbepaalde tijd.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen waarbij geen transitievergoeding hoeft te worden voldaan.

– Jongeren tot 18 jaar met een contract van 12 uur of minder.
– Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer.
– Bereiken van een pensioengerechtigde leeftijd.
– Faillissement of surseance van betaling.

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl