Heeft uw huurder huurachterstand, start huurincasso !

Zeker in huurzaken is het van belang kort op de achterstand te zitten, zeker indien u in ogenschouw neemt dat een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming als snel een behoorlijke tijd in beslag neemt. Het brengt ook met zich mee dat de huurder op de juiste wijze in gebreke wordt gesteld en eventuele tekortkomingen tijdig door de verhuurder in orde worden gebracht. Met andere woorden, er dient geen reden te zijn om geen huur te betalen.

In veel huurgeschillen komt het erop neer dat u een jurist dient in te schakelen. Een advocaat is niet noodzakelijk. Kennis van zaken wel. Een procedure dient op de juiste wijze te worden gevoerd teneinde ontbinden en ontruimen voor elkaar te krijgen.

Wij werken bij huurzaken in modules wat met zich mee brengt dat u exact weet waar u aan toe bent, er zijn modules aanschrijven, dagvaarden, zitting bijwonen, verweer indienen en afhandeling. Volledige transparantie zodat u exact weet waar u aan toe bent.

Wij lossen graag uw huurprobleem op !

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl