Huurbeding, niet alleen voor verhuurder maar ook voor huurder van belang ?

Eigenaren van vastgoed financieren een aankoop vaak met een hypotheek van een bank. Daarbij wordt in de hypotheekakte vaak een bepaling opgenomen dat het vastgoed uitsluitend kan worden verhuurd aan derden onder voorwaarde dat daartoe schriftelijk toestemming wordt verleend. Men noemt een dergelijke bepaling een "huurbeding"

Het beding versterkt de positie van een hypotheekbank, immers de opbrengst van vastgoed is aanzienlijk hoger indien er geen huurders in het object verblijven. Indien de eigenaar van vastgoed de verplichtingen richting de hypotheekbank niet nakomt dan kan de hypotheekbank overgaan tot executie van het vastgoed. Indien er geen huurders in het object verblijven is de opbrengst als gevolg van de executie maatregelen aanzienlijk hoger.

Het is dus van groot belang dat u als huurder van een object, voorafgaande aan het tekenen van de huurovereenkomst, vaststelt of de verhuurder toestemming heeft van de bank om het object te verhuren. Is der geen sprake van dan loopt u het risico dat u geen beroep kan doen op de bepaling "koop breekt geen huur".

Afhankelijk van de vraag of er sprake is van huur van woningruimte of bedrijfsruimte is een executerende partij verplicht om alvorens de executie ter hand te nemen een procedure te voeren bij de rechter.

Onder voorwaarden kan het recht om het "huurbeding" in te roepen eveneens, indien er niet van woonruimte sprake is, worden overgelaten aan de koper op een veiling. Daarmee neemt de koper echter wel een groot risico dat een beroep op een huurbeding niet slaagt, en een procedure bij de rechter tot ontruiming wordt afgewezen.

Bovendien dient niet uit het oog te worden verloren de achtergrond waaronder een huurbeding overeen wordt gekomen. Het is bedoeld om, ten behoeve van een hypotheekbank, de opbrengst te maximaliseren. Interssant is de vraag of een dergelijk beding kan worden ingeroepen indien de veilingopbrengst ruim voldoende is om tot inlossing van de schuld aan de hypotheekbank over te gaan.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl