Huurachterstand van uw huurder.

Een van de meest gevoerde procedures betreft ontbinding van een huurovereenkomsten in verband met betalingsachterstand en overlast. Huur is een brengschuld, dient iedere maand op de eerste van de maand te worden betaald. Indien na een herinnering de huur niet wordt betaald dan is de huurder in gebreke. Los van de hoofdsom is eveneens rente verschuldigd, tenzij in het huurcontract anders is bepaald.

Bij professionele verhuurders heeft dit vaak eveneens tot gevolg dat de huurder op een zwarte lijst komt als gevolg van de huurachterstand. Wij raden vastgoedbeleggers altijd aan zeer stipt en strak de huurbetalingen te volgen, vaak is er snel sprake van een behoorlijke achterstand als gevolg van een voorval in het leven van de huurder. Bijvoorbeeld het kwijtraken van een baan of plotseling ontstaan van aanzienlijke kosten.

Ook is het mogelijk dat een huurder overlast veroorzaakt of illegale activiteiten ontplooit welke ten gevolge heeft dat uw als eigenaar de huurovereenkomst wenst te ontbinden.

Wij voeren in opdracht van vastgoed eigenaren en beleggers de procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde indien er buitengerechtelijk geen bevredigende oplossing mogelijk is. Wij voeren dergelijke procedures zowel in verband met verhuur van woningen als in verband met bedrijfsruimte.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl