Twee jaar geen post open maken ? Deurwaarders, belastingdienst... hulp van een jurist nodig ?

Af en toe komt het voor, cliënten maken twee jaar geen post open en komen op kantoor met een enorme stapel. De belastingdienst, deurwaarders, CAK, verzekeraars van ziektekosten en overheidsinstanties.

De angst om de stapel open te maken en het gemak waarmee het op de stapel komt belet hen vaak om daadwerkelijk orde op zaken te stellen. Doordat een huisgenoot of familielid vaak zorgt voor het betalen van de huur en energie kan het vaak jaren doorgaan. Ontruiming of afsluiting komt dan niet aan de orde.

Ook beslagleggingen en executieverkopen komen dan niet aan de orde, de verwachte opbrengst is dikwijls zo laag dat de deurwaarder daartoe niet overgaat.

Professionele hulp van een jurist of advocaat kan een dergelijk proces vaak pas doorbreken. Niet in alle gevallen is doorverwijzing naar de WSNP noodzakelijk. vaak is het eveneens mogelijk om buitengerechtelijk tot een akkoord te komen. Qua snelheid is dat niet alleen aantrekkelijk voor de crediteur, maar zeker ook voor de debiteur.

Vaak is het een uitdaging om een dergelijke cliënt op het rechte pad te brengen, echter de dank is groot indien het uiteindelijk succesvol kan worden afgerond.

Bij de stapel post zitten vaak ook verstek uitspraken. Vonnissen waartegen nog rechtsmiddelen open kunnen staan. Een rechter wijst immers vrijwel alle zaken toe indien een gedaagde niet is komen opdagen. Een jurist of advocaat kan dat eenvoudig vaststellen.

Vanzelfsprekend kunnen wij u ook bijstaan bij het onderhandelen met schuldeisers, de belastingdienst of deurwaarders. Een jurist is juist in staat dergelijke problemen aan te pakken en op te lossen. ook indien er sprake is van beslag op uw eigendommen, met als gevolg een risico voor een executieverkoop. Bij een executieverkoop worden uw eigendommen verkocht teneinde een of meerdere schuldeisers te voldoen. Voor roerende zake zal een deurwaarden voor verkoop zorg moeten dragen terwijl een notaris de taak zal moeten uitvoeren ten behoeve van onroerende zaken.

Ook indien een beroep op een WSNP de enige mogelijkheid is is kunnen wij u bijstaan. Om een beroep te doen op de WSNP dient u immers aan voorwaarden te voldaan.

Kortom heeft u bijstand of hulp nodig om orde op zaken te stellen voor wat betreft uw schuldeisers, neem dan zeker contact op. Een goede inventarisatie is noodzakelijk om met de juiste argumenten een deurwaarder, belastingdienst of crediteur in te laten zien dat een regeling voor alle partijen de beste oplossing is.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl