Wanneer wordt de website opgeleverd ?

Een onderneming kan niet meer zonder een website. Klein en groot bieden bedrijven diensten aan om zichtbaar te worden op internet. Als landingspagina, maar ook met een shop of bestelpagina om omzet te realiseren op de digitale snelweg. Bij iedere overeenkomst is het van belang dat vooraf goed door partijen wordt afgesproken welke afspraken partijen maken welke wederzijdse verplichtingen daaruit voortvloeien.

Met meer omvangrijke websites gaat het daarbij bijna altijd fout. Een website bouwer denk de organisatie van opdrachtgever vaak "mee" te hebben bij de bouw van een nieuwe website, dat kan bijvoorbeeld al zitten in het aanleveren van teksten en afbeeldingen of het maken van keuzes. De meeste organisaties hebben daar geen tijd voor, of moet er worden gewerkt onder hoge druk waardoor de kwaliteit onder druk staat.

Er zijn wel 50 kleuren blauw. Vooraf is het heel belangrijk om een pakket van eisen vast te leggen waar de website uiteindelijk aan dient te voldoen en de website bouwer uiteindelijk verantwoordelijk voor is. ook is het doel van de website van belang, wie zorgt ervoor dat de website wordt gevuld, wie zorgt voor het onderhoud en security en wie voor social media. Juist doordat daar geen goede afspraken over worden gemaakt zie ik zeer regelmatig wrijving ontstaan, niet gek nadat er duizenden tot tienduizenden euro's zijn betaald en er nog geen website opgeleverd waar de opdrachtgever meent recht op te hebben.

Wordt u aansprakelijk gesteld door een klant, of heeft uw website bouwer de website nog niets opgeleverd terwijl u al aan alle verplichtingen heeft voldaan. Of voldoet uw website niet aan datgene wat u heeft afgesproken of kunt verwachten van een professionele partij ? Neme dan zeker contact met ons op. Het oplossen van problemen is onze uitdaging, daar zijn wij goed in. Bovendien hebben wij ruime ervaring met it en design.

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl