Contracteren
is kwalificeren.


+ 20 jaar ervaring, Neem contact met ons op !
Een contract, waarin u uw afspraken vastlegt, is vaak het belangrijkste bij een juridisch geschil. Opvallend is dat de bereidheid om daar vooraf geld aan te besteden laag is maar het contract uiteindelijk wel het belangrijkste onderdeel is bij de vraag of u al dan niet een zaak heeft.
In feite is contracteren, inventariseren, afspraken maken én vastleggen. Niet alleen om uw risico's te beperken, maar óók om de relevante feiten te kunnen overzien én vast te leggen. Deskundig advies is onontbeerlijk.

Door ruime ervaring kunnen wij snel en efficiënt werken. Onze ervaren juristen zorgen er bovendien voor dat het hele proces wordt geïnventariseerd, doorsproken én vastgelegd. U weet vooraf altijd waar u qua kosten aan toe bent, én bovendien met persoonlijke aandacht !

Met onze heldere én persoonlijke aanpak ontzorgen wij zoveel mogelijk. Vriendelijke tarieven door onze lage overhead én efficiënte wijze van werken, maar wel met vergelijkbare kwaliteit.
Samenwerkingsovereenkomst, Arbeidsovereenkomst, Exploitatieovereenkomst, Vaststellingsovereenkomst, Huurovereenkomst, Overeenkomst van opdracht, IE-contract, Aannemingsovereenkomst, Overeenkomst van geldlening, Samenlevingsovereenmomst, Ouderschapsplan, Rekening Courantovereenkomst, Koopovereenkomst, Overeenkomst tot verpanding

Ondernemerszaken, Arbeidszaken, Consumentenzaken, Contracteren, Internetrecht, Privacy, Huurrecht, Faillissementsrecht, Erfrecht, Overheid, Ideeën en design, intellectuele eigendom en Vastgoed.

eerst bespreken
Uw eerste bespreking, waarin u uw zaak uitlegt en bespreekt, is voor onze rekening. Neem alle spullen mee.
platte organisatie
De omvang van onze overhead is beperkt. Dat komt niet uitsluitend tot uiting in onze tarieven maar eveneens in efficiëncy.
persoonlijk
Uw zaak krijgt persoonlijke aandacht. Wij houden er ook niet van om een nummer te zijn. Dat past niet bij ons én een juridisch geschil.
vriendelijk tarief
Een lage overhead en platte organisatie zorgen voor een zeer concurerend tarief met vergelijkbare kwaliteit.
oplossen
Oplossen van uw zaak staat voorop. Zelfs na jaren lang proceduren, én de zaak winnen, kunt u nog een verliezer zijn.
ervaring

Onze juristen beschikken over ruime juridische én levenservaring en volgen per jaar 8 studiedagen om kennis up-to date te houden.
ook advies

Indien u geen geschil heeft kunt u voor een juridisch advies uiteraard ook terecht.
transparant
Wij geven in een helder advies aan hoe wij over uw zaak denken, ook indien uw positie minder kansrijk is.
netwerk
Wij beschikken over een breed netwerk van (juridische) professionals mocht zeer specialistische kennis noodzaklijk zijn.