Verhuur en bijkomende kosten, mag dat ?

Verhuurders proberen bijkomende kosten in rekening te brengen teneinde de (huur)opbrengst te maximaliseren. Bij het aangaan van een huurovereenkomst komen partijen overeen wat wel en niet onder een huurovereenkomst valt. Vaak zijn dat kosten welke direct verbonden zijn met de huur en direct gekoppeld aan het verhuurde. Denk bijvoorbeeld aan energie.

Maar er zijn situaties waarbij de verhuurder tracht de huur "op te rekken". Denk aan verplicht lidmaatschap bij een systeem om in te loggen bij de verhuurder, entreekosten of een soort lidmaatschap, of schoonmaakkosten bij vertrek. Deze verkapte kosten kunnen tot gevolg hebben dat de huurovereenkomst wordt opgerekt.

Huurders zijn het daar vaak niet mee eens, maar door de krapte op de woningmarkt gaan veel huurders daar onder protest wel mee akkoord. Ze moeten wel.

Onlangs werd een dergelijke kwestie voorgelegd aan de kantonrechter. de verhuurder in kwestie verlangde van huurders dat eveneens aanvullende overeenkomsten werden afgesloten. In kwestie betrof het een overeenkomst om lid te worden van een digitaal portal en kosten voor een schoonmaakbeurt aan het einde van een huurovereenkomst. Een aantal huurders was het niet eens met deze kosten en protesteerde. De verhuurder weigerde om de kosten te crediteren. Uiteindelijk werd de zaak voorgelegd aan de kantonrechter.

Het portal werd met name gebruikt om te communiceren met de verhuurder. Bijvoorbeeld om klachten door te geven. Veel huurder wilden dit doen per telefoon. Huurders hebben helemaal geen behoefte aan het portal maar werden verplicht tot gebruik. Bovendien speelde eveneens een rol dat de doorberekende kosten niet in verband stonden met het digitale platform.

De kantonrechter oordeelde dat de in rekening gebrachte onderhoudskosten, in de vorm van het in rekening brengen van het digitale portaal, onredelijk zijn. Ook het standpunt van de huurders ten aanzien van de schoonmaakkosten aan het einde van de huurperiode wordt toegewezen. Naar oordeel van de kantonrechter hebben de huurders hier geen enkel belang bij.

Bent u zelf huurder, en bent u van mening dat er eveneens in uw geval sprake is van verborgen kosten ? Neem vrijblijvend contact op.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl