Annuleren koopcontract.

Indien u een woning of bedrijfspand heeft gekocht is het van belang dat u de afspraken welke in het koopcontract zijn vastgelegd ook goed en nauwgezet opvolgt. Dit kan bijvoorbeeld bij aanschaf van een woning een wettelijke ontbindingsmogelijkheid zijn, maar ook indien u bijvoorbeeld bepaling ten aanzien van een financieringsvoorbehoud heeft opgenomen is het van belang dat u hier op de juiste wijze een beroep op doet.

Indien u dat niet doet, bepalen de meeste aankoopcontracten dat u een boete verschuldigd bent van 10 % van de koopsom. Ook indien de woning alsnog binnen korte termijn wordt verkocht, zelfs tegen een hogere prijs, dan bent u toch het bedrag verschuldigd.

Indien u wordt aangesproken door de wederpartij in verband met aanspraak op een contractuele boete dan kunnen wij u uiteraard bijstaan in verband met het geschil.

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl